Yhtiökokouksen muuttuvat käytännöt

Osakeyhtiölakia muutettiin kesällä 2022 tarkoituksena parantaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Osakeyhtiön yhtiökokous voi olla perinteinen kokouspaikalla järjestettävä yhtiökokous tai etäkokous taikka niin sanottu hybridikokous. Etäkokouksessa osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen etäyhteyden välityksellä, hybridikokouksessa osa kokouspaikalla ja osa etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajilla voi olla myös mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tai yhtiökokouksen päätöksentekoon postin taikka tietoliikenneyhteyden välityksellä ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Esimerkki uuden lain soveltamismahdollisuuksista oli Fortum Oyj:n yhtiökokous 22.11.2022, jossa päätetiin suunnatusta annista Solidium Oy:lle

Yhtiökokous oli Kulttuuritalolla ja siellä oli läsnä 160 osakkeenomistajaa. Vähäinen osallistujamäärä lienee johtunut siitä, että Fortum käytti hyväksi osakeyhtiölain muutosta ja tarjosi osakkeenomistajille mahdollisuuden ilmoittaa netin kautta kannattaako vai vastustaako ehdotettua ilmaista osakeantia valtiolle. Netin kautta ei voinut osallistua yhtiökokoukseen eikä käyttää puheenvuoroja mutta kokousta saattoi seurata netin kautta.

Uuden mahdollisuuden myötä valtio ja monet muut kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat olivat ”äänestäneet” etukäteen, jolloin jo yhtiökokouksen alussa puheenjohtaja ilmoitti, kuinka monta ääntä oli osakeannin puolesta annettu. Vaikka kokous oli pitkä ja vastustavia puheenvuoroja käytettiin paljon, niillä ei sinänsä ollut
vaikutusta ennalta selvään päätökseen, ei edes sillä, että Fortumin toiseksi suurin omistaja Ilmarinen ilmoitti vastustavansa antia. Kokouksessa äänestettiin ja etukäteen ilmoitetut kannanotot otettiin ääntenlaskussa huomioon.

Fortumin valitsema yhtiökokousmuoto oli tässä tapauksessa toimiva. Kaikilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä päätösehdotuksesta ja halutessaan seurata yhtiökokousta ajantasaisesti. Niiden, jotka halusivat esittää perusteluja, oli vanhaan tapaan osallistuttava yhtiökokoukseen paikan päällä.

Uudet mahdollisuudet järjestää yhtiökokous ovat aika laajat ja aika näyttää, miten näitä mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Uusia yhtiökokouskäytäntöjä syntyy varmasti ja ne voivat olla hyvin erilaisia eri kokoisissa ja eri lailla omistetuissa yhtiöissä.

Pidän lainsäädännön muutosta tervetulleena, mutta osakkeenomistajien kannalta ja tietysti yhtiönkin kannalta on hyvä miettiä, minkälaiset toimintatavat olisivat kussakin tapauksessa parasta hallintoa niin, että osakkeenomistajien oikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

OTL, VT Juhani Erma

Juhani Erma, Tommi Rasila ja Olli V. Virtanen käsittelevät hallitustyön peruskysymyksiä laajasti Hyvä hallitustyö – kirjassaan. Teoksen yhdeksäs mm. yhtiökokouskäytäntöjen osalta uudistettu painos julkaistiin loppuvuodesta 2022.

Leave a comment

Your email address will not be published.