Tietosuojakäytäntö


Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö


Osakeyhtiö Vasarapää sivustolla hitsarvio.fi, Y-tunnus 3210395-2 paikassa Tampere, Suomi käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

 

Yleiset säännökset

 

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR – asetusta (jäljempänä “Asetus”) on Vasarapää, Y-tunnus 3210395-2 paikassa Tampere, Suomi (jäljempänä “Rekisterinpitäjä”);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: tommi(at)hitsarvio(piste)fi, puh.: 0407508158;

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

 

Henkilötietojen lähde

 

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.;

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Tietojen rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa lakeja ja määräyksiä jotka johtuvat Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta;

4. Henkilötiedot siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietojen tallennuksen kesto


Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja korkeintaan kolmen kuukauden ajan sopimussuhteen päättymisestä, jonka jälkeen rekisterinpitäjä poistaa henkilökohtaiset tiedot;

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät


Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet


Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: tommi (at)hitsarvio(piste)fi;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus


1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset


1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla hitsarvio.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 31.03.2022