Käyttöehdot


Käyttöehdot

Käyttöehdot

 

1 Johdanto

Nämä käyttöehdot (“Käyttöehdot”) koskevat Vasarapää Oy:n (“Vasarapää”, “Yritys”) verkkosivuston sekä sen tuottamaan HITS-palvelukokonaisuuden (“Palvelut” tai “Palvelu”) ja verkkosivun hitsarvio.fi käyttöä. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Vasarapään ja Palvelun käyttäjän (“Tilaaja”) välillä.

2 Palvelun käyttö

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot vahvistat ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot. Ottamalla Palvelun käyttöön ymmärrät, että sinulla ei ole peruuttamisoikeutta suoritettuun Palveluun. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluat päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, älä käytä Palvelua.

3 Yleiset ehdot

3.1 Ikäraja: Palvelun käytössä ei ole ikärajaa.

3.2 Rekisteröityminen ja käyttäjätili: Palveluun ei liity rekisteröitymistä eikä sitä varten luoda käyttäjätiliä.

3.3 Lainmukainen käyttö ja Käyttöehtojen vastainen menettely:

Tilatessasi Palvelun olet vastuussa omasta toiminnastasi ja velvollinen noudattamaan Käyttöehtojamme sekä muita sinulle mahdollisesti esitettyjä erityisiä ehtoja, Suomen lakia sekä yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä. Mikäli ilmenee, että käyttäessäsi Palveluitamme rikot näitä Käyttöehtoja, taikka mikäli Yrityksellä on perusteltu syy olettaa tällaisen rikkomuksen tapahtuneen, pidättää oikeuden keskeyttää Palvelun tarjoaminen välittömästi ilman erillistä ennakkovaroitusta.

3.4 Immateriaalioikeudet: Yritys omistaa kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien rajoituksetta Palveluun liittyvät tavaramerkit sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Yritys myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palvelua tai käyttää sitä ilman sopimusta Yrityksen kanssa.

3.5 Oikeus tuloksiin: Yrityksellä on oikeus käyttää ja korvauksetta luovuttaa kolmansille osapuolille Palvelussa aikaansaatuja kyselytuloksia anonymisoituna tutkimustarkoituksiin ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.6 Sopimuskausi, irtisanominen ja siirtäminen: Sopimus on voimassa tilaushetkestä siihen asti kun Palvelu on kokonaisuudessaan toimitettu Tilaajalle. Käyttöehdot muodostavat sinun ja Yrityksen välille rajatun ajan voimassaolevan sitovan sopimuksen, jota ei voida siirtää.

3.7 Vastuunrajoitus: Yritys ei vastaa siitä, että Palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Yritys ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä, force majeure-tyyppisistä toiminnan esteistä tai kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirto-ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Riippumatta ongelman laajuudesta tai aiheuttajasta Yrityksen suorittama vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu Palvelusta maksettuun hintaan.

3.8 Tietosuoja: Yritys käsittelee Tilaajan antamia tietoja oman Tietosuojakäytäntönsä sekä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Yrityksen Tietosuojakäytäntö on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

3.9 Soveltuva laki ja riidanratkaisu: Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja ne on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan Käyttöehtoja tai Palvelua koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

3.10 Muutokset Käyttöehtoihin: Yritys pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja. Saatamme aika ajoin muuttaa ja täydentää Käyttöehtoja johtuen erityisesti muutoksista Palvelun tarjontaan tai sisältöön, lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista tai ennakoimattomista olosuhteiden muutoksista. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käytät Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen.

3.11 Yhteystiedot: Mikäli sinulla herää kysymyksiä Käyttöehdoista tai haluat antaa meille palautetta, ota meihin yhteyttä verkkosivullamme www.hitsarvio.fi löytyvän lomakkeen kautta tai kirjeitse osoitteeseen Vasarapää Oy, Järvensivuntie 65, 33100 Tampere.

3.12 Sopimuksen ennenaikainen päättäminen: Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, eikä 14 päivän kuluessa laiminlyöntiä koskevan huomautuksen saatuaan ole korjannut rikkomustaan. Tällöin Palvelusta suoritetut maksut palautetaan siltä osin kuin Palvelua ei vielä ole toimitettu.

Lisäksi Yrityksellä on oikeus purkaa Sopimus, mikäli (a) Tilaaja harjoittaa suoraan tai välillisesti toimintaa, joka voidaan katsoa Yrityksen kanssa kilpailevaksi toiminnaksi tai (b) Yritys katsoo että Tilaajan toiminta ei täytä Yrityksen eettisiä kriteereitä. Tilaajalla on molemmissa tapauksissa oikeus perua sopimus harkinnanvaraisesti ilman perusteluja, jolloin Palvelusta suoritetut maksut palautetaan siltä osin kuin Palvelua ei vielä ole toimitettu.

3.13 Voimassaolo: Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 07.10.2020. Käyttöehdot sitovat Tilaajaa niin kauan kuin Tilaaja käyttää Palvelua.

 

Päivitetty 31.03.2022